Matthijs Bonte

Matthijs Bonte

NL

|

MB-Water helpt organisaties op het gebied van water, klimaat en milieu. Kernwoorden hierbij zijn onafhankelijk, resultaatgericht en maatschappelijk betrokken.

MB-Water helpt organisaties op het gebied van water, klimaat en milieu. Kernwoorden hierbij zijn onafhankelijkheid, resultaatgericht en maatschappelijk betrokken.

In het kort

🏝

Onafhankelijk advies, onderzoek en project management

🎨

Deskundig op het gebied van water, klimaat en milieu

🏡

Beschikbaar voor projecten of op detacheringsbasis

Diensten

Diensten

Advisering
Vanuit een sterke inhoudelijke basis adviseert MB-Water over grondwater en oppervlaktewater, zowel over waterkwantiteit als kwaliteit.

Onderzoek
MB-Water voert toegepast wetenschappelijk onderzoek uit en draagt bij aan kennisontwikkeling door het publiceren van resultaten. Daarnaast helpt MB-Water organisaties met het opzetten en aansturen van onderzoek- en innovatieprogramma's.

Projectleiding
MB-Water ondersteunt organisaties bij het opzetten en aansturen van projecten. Dit begint bij het opstellen van de juiste uitvraag en eindigt pas als de resultaten hebben geleid tot verandering in een organisatie.

Voorbeelden van werk

Interim technisch manager voor het Kennisprogramma Zeespiegelstijging thema zoetwater van Rijkswaterstaat

 

Ontwikkeling van een chlorideprognosetool voor het ruwwaterinnamepunt bij Andijk van PWN

 

Ontwikkeling van verschillende grondwatermodellen ter ondersteuning van grondwaterbeleid in de Punjab en Sindh, Pakistan voor de VN-FAO.


Trekker van het kennisprogramma van het Deltaprogramma Zoetwater


Projectleider nationale implementatie EU-verordening hergebruik afvalwater in de landbouw

Projectleider voor de pilot Waterprofielen Industrie over industrieel watergebruik


Risicoanalyses en sanering van 1000 hectare mangrove moeras in west-Africa.


Projectleider onderzoeksprogramma bodem en grondwater bij Shell en CONCAWE.


Portfolio screening van waterbeschikbaarheid- en klimaatrisico's voor Shell.


Laboratorium- en veldonderzoek naar de effecten van WKO op grondwaterkwaliteit.

Analyse en modellering van verzilting in het IJsselmeer , Rijn en Wieringermeer.


Grondwatermodellering voor landinrichtingsprojecten, bouwprojecten en drinkwaterwinning.

Advisering
Vanuit een sterke inhoudelijke basis adviseert MB-Water over grondwater- en oppervlaktewater, zowel over waterkwantiteit als kwaliteit.

Onderzoek
MB-Water voert toegepast wetenschappelijk onderzoek uit en draagt bij aan kennisontwikkeling door het publiceren van resultaten. Daarnaast helpt MB-Water organisaties met het opzetten en aansturen van onderzoek- en innovatieprogramma's.

Projectleiding
MB-Water ondersteunt organisaties bij het opzetten en aansturen van projecten. Dit begint bij het opstellen van de juiste uitvraag en eindigt pas als de resultaten hebben geleid tot verandering in een organisatie.

Voorbeelden van werk
Trekker van het
kennisprogramma van het Deltaprogramma Zoetwater


Interim technisch manager voor het Kennisprogramma Zeespiegelstijging thema zoetwater van Rijkswaterstaat

 

Ontwikkeling van een chlorideprognosetool voor het ruwwaterinnamepunt bij Andijk van PWN

 

Ontwikkeling van verschillende grondwatermodellen ter ondersteuning van grondwaterbeleid in de Punjab en Sindh, Pakistan voor de VN-FAO.


Projectleider nationale implementatie
EU-verordening hergebruik afvalwater in de landbouw

Projectleider voor de pilot
Waterprofielen Industrie over industrieel watergebruik


Risicoanalyses en sanering van 1000 hectare mangrove moeras in west-Africa.


Projectleider onderzoeksprogramma bodem en grondwater bij Shell en
CONCAWE.


Portfolio screening van waterbeschikbaarheid- en klimaatrisico's voor Shell.


Laboratorium- veld and modelonderzoek naar de effecten van WKO op grondwaterkwaliteit.

Analyse en modellering van verzilting in het
IJsselmeer , Rijn en Wieringermeer.


Grondwatermodellering voor
landinrichtingsprojecten, bouwprojecten en drinkwaterwinning.

Advisering
Vanuit een sterke inhoudelijke basis adviseert MB-Water over grondwater en oppervlaktewater, zowel over waterkwantiteit als kwaliteit.

Onderzoek
MB-Water voert toegepast wetenschappelijk onderzoek uit en draagt bij aan kennisontwikkeling door het publiceren van resultaten. Daarnaast helpt MB-Water organisaties met het opzetten en aansturen van onderzoek- en innovatieprogramma's.

Projectleiding
MB-Water ondersteunt organisaties bij het opzetten en aansturen van projecten. Dit begint bij het opstellen van de juiste uitvraag en eindigt pas als de resultaten hebben geleid tot verandering in een organisatie.

Voorbeelden van werk

Interim technisch manager voor het Kennisprogramma Zeespiegelstijging thema zoetwater van Rijkswaterstaat

Ontwikkeling van een chlorideprognosetool voor het ruwwaterinnamepunt bij Andijk van PWN

Ontwikkeling van verschillende grondwatermodellen ter ondersteuning van grondwaterbeleid in de Punjab en Sindh, Pakistan voor de VN-FAO.


Trekker van het kennisprogramma van het Deltaprogramma Zoetwater


Projectleider nationale implementatie EU-verordening hergebruik afvalwater in de landbouw

Projectleider voor de pilot Waterprofielen Industrie over industrieel watergebruik


Risicoanalyses en sanering van 1000 hectare mangrove moeras in west-Africa.


Projectleider onderzoeksprogramma bodem en grondwater bij Shell en CONCAWE.


Portfolio screening van waterbeschikbaarheid- en klimaatrisico's voor Shell.


Laboratorium- en veldonderzoek naar de effecten van WKO op grondwaterkwaliteit.

Analyse en modellering van verzilting in het IJsselmeer , Rijn en Wieringermeer.


Grondwatermodellering voor landinrichtingsprojecten, bouwprojecten en drinkwaterwinning.

Over MB-Water

MB-Water is de éénmanszaak van Matthijs Bonte. Ik ben een breed georiënteerde hydroloog met ervaring bij de Rijksoverheid (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), industrie (Shell Global Solutions), advieswereld (Witteveen+Bos) en wetenschappelijk onderzoek (KWR-Water en VU Amsterdam). Binnen deze sectoren heb ik gewerkt aan grondwaterbeheer, watervoorziening, waterkwaliteit, klimaatadaptatie en milieu.

Ik werk het liefst samen met experts uit andere disciplines aan vraagstukken die geen standaardoplossing kennen. Daarbij werk ik naar oplossingen toe die praktisch uitvoerbaar en betaalbaar zijn.

Ik heb gestudeerd en ben gepromoveerd aan de VU Amsterdam op geohydrologie, waterkwaliteit en bodemenergie.

Meer informatie over mijn achtergrond en ervaring staat op mijn Linkedinprofiel.

Publicaties

Ik heb meer dan 50 publicaties geschreven in zowel peer reviewed journals als vaktijdschriften. Een volledig overzicht staat op Google Scholar.  De meeste artikelen zijn beschikbaar via ResearchGate.

Contact

·         E-mail - matthijs.bonte@mb-water.nl
·         KvK Amsterdam - 86140051
·         IBAN -  NL02KNAB 0505 5997 59
·         BIC - KNABNL2H
·         BTW nummer – NL002918606B25

© Matthijs Bonte, MB-Water 2024

© Matthijs Bonte, MB-Water 2024

LinkedIn
LinkedIn
Email
Email